Mentorzy

Richard
Lucas

Przedsiębiorca, Inwestor
Kurator TEDx Kazimierz

Paul
Kulon

CEO w #omgkrk,
Przedsiębiorca

Francesco
Abbonizio

Senior Technical Environment
Artist w Mental VR

Aleksandra
Kozłowska

Architekt, Aktywistka
Społeczna

Patryk
Topoliński

Językowy Innowator,
Przedsiębiorca, Poliglota

Angelika
Blicharz

Architekt Kariery,
HR Generalist, Coach

Patryk
Szymański

Lead UX Designer
w DataFeedWatch

Grzegorz Zagraba

Chief Networking Officer, Kraków Miastem Startupów